ฉบับที่ 442 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง /4-ส.ค.-2563