ฉบับที่ 444 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล ถนนสุรนารายณ์ ซอย11/1 /5-ส.ค.-2563