ฉบับที่ 447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) / 6 ส.ค. 2563