ฉบับที่ 451 รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง /7-ส.ค.-2563