ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบบริเวณหน้าประตูระบายน้ำโรงสูบข่อยงาม /10-ส.ค.-2563