ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบโซล่าเซลล์สำหรับน้ำพุและกังหันเติมอากาศในคูเมืองที่ 5 (นารายณ์รังสฤษดิ์) /10-ส.ค.-2563