ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงฝาบ่อพักพร้อมทางเท้าตรอกวัดม่วง /13-ส.ค.-2563