ฉบับที่ 467 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพักพร้อมทางเท้า ตรอกวัดม่วง /13-ส.ค.-2563