ฉบับที่ 471 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 7 /14 ส.ค. 2563