ฉบับที่ 476 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 7 /18-ส.ค.-2563