ฉบับที่ 481 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (งานระดับมัธยมศึกษา) /20-ส.ค.-2563