ฉบับที่ 482 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (สำนักงานการศึกษา) /20-ส.ค.-2563