ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) /21-ส.ค.-2563