ฉบับที่ 483 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก / 20 ส.ค. 2563