ฉบับที่ 488 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 /25 ส.ค. 2563