ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนปาริชาติ ซอย 3 (หลังตลาดเซฟวัน) /25-ส.ค.-2563