ฉบับที่ 493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าในช่วงสถานณ์แพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) / 27 ส.ค. 2563