ฉบับที่ 517 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมือง /3-ก.ย.-2563