(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนอัษฎางค์ด้านทิศเหนือ /8-ก.ย.-2563