(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปามิตรภาพ-หนองคาย (หน้าโรงเรียนเทศบาล 4 เพาะชำ) /8-ก.ย.-2563