ฉบับที่ 421 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมือง /10 ก.ย. 2563