ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 800 KW /11-ก.ย.-2563