ฉบับที่ 426 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของ ส่วนสุขาภิบาล สำนักการช่าง /11-ก.ย.-2563