ฉบับที่ 536 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 /14 ก.ย. 2563