ฉบับที่ 540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (งานระดับมัธยมศึกษา) / 15 ก.ย. 2563