ฉบับที่ 541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (สำนักการศึกษา) / 15 ก.ย. 2563