ฉบับที่ 522 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนอัษฎางค์ด้านทิศเหนือ /16-ก.ย.-2563