ฉบับที่ 523 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปามิตรภาพ-หนองคาย (หน้าโรงเรียนเทศบาล 4 เพาะชำ) /16-ก.ย.-2563