ฉบับที่ 547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ขนาด 800 KW / 16 ก.ย. 2563