ประกาศราคากลางจ้างจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจ้างวางท่อเมนประปาควบคู่กับการปรับปรุงผิวจราจรถนนเดชอุดม ซอย 14 /18-ก.ย.-2563