โคราช มหานครไร้สายเพิ่มความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า