ฉบับที่ 571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ / 30 ก.ย. 2563