ฉบับที่ 572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการะแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย / 30 ก.ย. 2563