ฉบับที่ 563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตำนวน 6 รายการ / 2 ต.ค. 2563