ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ /2-ต.ค.-2563