ฉบับที่ 609 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (น้ำพุโครงทุ่นสแตนเลส ขนาดทุ่นไม่กว้างไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร) จำนวน 4 ชุด /14 ต.ค. 2563