ฉบับที่ 610 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (น้ำพุโครงทุ่นสแตนเลส ขนาดทุ่นกว้างไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร) จำนวน 4 ชุด /15-ต.ค.-2563