สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ขอเชิญผู้จบการศึกษาใหม่ ที่ยังไม่มีงานทำ
สมัครโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ Co-payment
✴️✴️✴️ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ เงื่อนไข และลงทะเบียนได้ทันที
🔥หากลงทะเบียนไว้แล้ว ให้รอนายจ้างคัดเลือกผ่านระบบ
🔥หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถสมัครได้โดยด่วน‼️
🔥หากบันทึกข้อมูลไม่ได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที‼️