ฉบับที่ 622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล ถนนเบญจรงค์ ซอย 5 /22-ต.ค.-2563