ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนมหาชัยซอยหลัก (ซอย 2 ช่วงสุดท้าย) /3-พ.ย.-2563