ฉบับที่ 639 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสุรนารายณ์ ซอย 17 /4-พ.ย.-2563