ฉบับที่ 640 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล ถนนเบญจรงค์ ซอย 4 /4-พ.ย.-2563