(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปาบริเวณมิตรภาพซอย 4 /5-พ.ย.-2563