ฉบับที่ 642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนขยะติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) / 5 พ.ย. 2563