กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก /6-พ.ย.-2563