ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหลวงจิตร /12-พ.ย.-2563