ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ ซอย 3/6 ถึงถนนทายัพทิศ แยกตัด ถนนท้าวสุระ ซอย 5 /12-พ.ย.-2563