ฉบับที่ 658 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสุรนารายณ์ ซอย 17 /13-พ.ย.-2563