ฉบับที่ 662 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนปาริชาติ ซอย 3 (หลังตลาดเซฟวัน) /23-พ.ย.-2563