ฉบับที่ 663 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 4 (สะพาน-สีมาคอนโดทาวน์) /23-พ.ย.-2563